video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 38: Chia cho số có ba chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Chia cho số có ba chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Chia cho số có ba chữ số
Khi thực hiện tính chia cho số có ba chữ số, ta chia theo thứ tự từ trái sang phải. Vì số chia là số có 3 chữ số nên ở lượt chia đầu tiên ta phải lấy ít nhất là 3 chữ số ở số bị chia để thực hiện chia. Sau đó ta hạ tiếp tục các chữ số tiếp theo ở số bị chia xuống để thực hiện chia tiếp.
 
2. Bài tập vận dụng
Giúp các con thành thạo hơn trong việc thực hiện tính chia cho số có ba chữ số.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 37: Chia cho số có hai chữ số
Thời lượng: 27 phút 41 giây
Bài học tiếp
Bài 39: Dấu hiệu chia hết cho 2
Thời lượng: 18 phút 45 giây