video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 46: Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phân số bằng nhau
Rút gọn phân số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Phân số bằng nhau
- Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số mới bằng phân số đã cho.
- Nếu cả tử số và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số mới bằng phân số đã cho.
 
2. Rút gọn phân số
Rút gọn phân số có thể làm như sau :
- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào khác 1
- Chia tử số và mẫu số cho số đó
Cứ làm như thế cho đến khi tìm được phân số tối giản.
 
3. Bài tập vận dụng
Giúp các con thành thạo hơn trong việc tìm phân số bằng nhau và rút gọn phân số/
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 45: Phân số và phép chia số tự nhiên
Thời lượng: 25 phút 41 giây
Bài học tiếp
Bài 47: Quy đồng mẫu số các phân số
Thời lượng: 35 phút 0 giây