video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 45: Phân số và phép chia số tự nhiên
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giới thiệu phân số
Phân số và phép chia số tự nhiên
So sánh phân số với 1
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Giới thiệu phân số
Mỗi phân số sẽ gồm có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên nằm trên dấu gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 nằm dưới dấu gạch ngang
 
2. Phân số và phép chia số tự nhiên
Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành 1 phân số với tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.
Ví dụ : 3 : 5 = \(\frac{3}{5}\)
 
3. So sánh phân số với 1
- Phân số có tử số lớn hơn mẫu số thì phân số đó lớn hơn 1
- Phân số có tử số nhỏ hơn mẫu số thì phân số đó nhỏ hơn 1
- Phân số có tử số bằng mẫu số thì phân số đó bằng 1
 
4. Bài tập vận dụng
Giúp các con thành thạo hơn trong việc giải các bài tập có liên quan đến phân số.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 46: Phân số bằng nhau. Rút gọn phân số
Thời lượng: 35 phút 58 giây