video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 52: Hình Thoi và diện tích hình Thoi
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Giới thiệu hình Thoi
Diện tích hình Thoi
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Giới thiệu hình Thoi
 
Hình Thoi là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.
Hình Thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 
2. Diện tích hình Thoi
 
 - Diện tích hình Thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo)
    S = \(\frac{m\times n}{2}\)
 Phần bài tập vận dụng thì giống hệt các video trước chỉ thay tên bài vào thôi ạ. 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 50: Phép trừ phân số
Thời lượng: 0 giây
Bài học tiếp
Bài 51: Phép chia phân số
Thời lượng: 0 giây