video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 54: Phép nhân phân số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép nhân phân số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Phép nhân phân số
Muốn nhân hai phân số, ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.
\(\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{a\times c}{b\times d}\)

Tính chất của phép nhân phân số
- Khi đổi chỗ các phân số trong một tích thì tích của chúng không thay đổi.
- Khi nhân một tích hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân phân số thứ nhất với phân số thứ hai và phân số thứ ba
- Khi nhân một tổng hai phân số với phân số thứ ba, ta có thể nhân từng phân số của tổng với phân số thứ ba rồi cộng các kết quả lại.
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 55: Tìm phân số của một số
Thời lượng: 9 phút 26 giây