video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 55: Tìm phân số của một số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tìm phân số của một số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

Tìm phân số của một số

- Muốn tìm phân số của một số ta nhân số đó với phân số.

ví dụ: Lớp 4A có 30 học sinh, trong đó có \(\frac{1}{5}\) em đặt học sinh giỏi. Tìm số học sinh giỏi lớp 4A.

Số học sinh giỏi của lớp 4A là : 30 x \(\frac{1}{5}\) = 6 (học sinh)

 

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 54: Phép nhân phân số
Thời lượng: 12 phút 48 giây
Bài học tiếp