video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 3: Các số có sáu chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Số có sáu chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Số có sáu chữ số 
- Ôn lại cho học sinh quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề
- Biết viết và đọc các số có 6 chữ số (cả các trường hợp có các chữ số 0)

2. Bài tập vận dụng 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 2: Biểu thức có chứa một chữ
Thời lượng: 10 phút 58 giây
Bài học tiếp