video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 4: Hàng và lớp - So sánh các số có nhiều chữ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Hàng và lớp
So sánh các số có nhiều chữ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Hàng và lớp 
Mỗi lớp gồm 3 hàng:
- Lớp đơn vị gồm: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm
- Lớp nghìn gồm: hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn

2. So sánh các số có nhiều chữ số 
- Số nào có ít chữ số hơn thì số đó bé hơn và ngược lại số nào có nhiều chữ số hơn thì số đó lớn hơn
- Trong trường hợp 2 số đều có số chữ số bằng nhau thì ta chuyển sang so sánh đến các hàng tương ứng bắt đầu từ hàng lớn nhất

3. Bài tập vận dụng 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 3: Các số có sáu chữ số
Thời lượng: 17 phút 47 giây
Bài học tiếp
Bài 5: Triệu và lớp triệu
Thời lượng: 17 phút 49 giây