video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 5: Triệu và lớp triệu
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Hàng và lớp triệu
Đọc, viết các số đến lớp triệu
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Hàng và lớp triệu 
Lớp triệu gồm: hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu

2. Đọc, viết các số đến lớp triệu 
Khi đọc (viết) ta tách số thành từng lớp , từ lớp đơn vị đến lớp nghìn rồi đến lớp triệu, mỗi lớp có 3 hàng. Sau đó dựa vào cách đọc (viết) số có tới ba chữ số thuộc từng lớp để đọc (viết) từ trái sang phải

3. Bài tập vận dụng 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận