video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 7: Yến, tạ, tấn - Bảng đơn vị đo khối lượng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Yến, tạ, tấn
Đề-ca-gam, Héc-tô-gam
Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Yến, tạ, tấn 
1 yến = 10kg
1 tạ = 10 yến
1 tạ = 100kg
1 tấn = 10 tạ
1 tấn = 1000kg

2. Đề-ca-gam, Héc-tô-gam
Đề-ca-gam viết tắt là: dag
Héc-tô-gam viết tắt là: hg
1dag = 10g
1hg = 10dag
1hg = 100g

3. Bảng đơn vị đo khối lượng 
Các đon vị đo khối lượng từ lớn đến bé:
tấn - tạ - yến - kg - hg - dag - g
Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp 10 lần đơn vị bé hơn, liền nó.

4. Bài tập vận dụng 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 8: Giây, thế kỷ
Thời lượng: 16 phút 57 giây