video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 9: Tìm số trung bình cộng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Các bài toán ví dụ
Bài tập 1
Bài tập 2
Bài tập 3
Bài tập 4
Tóm tắt bài học
1. Các bài toán ví dụ
Giúp học sinh:
- Có hiểu biết ban đầu về số trung bình cộng của nhiều số
- Biết cách tìm số trung bình cộng của nhiều số
Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tỉnh tổng của các số đó, rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

2.Bài tập 1  
Tìm số trung bình cộng của các số theo yêu cầu đề bài

3. Bài tập 2   
Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9

4. Bài tập 3  
Giải toán có lời văn

5. Bài tập 4    
Giải toán có lời văn
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 8: Giây, thế kỷ
Thời lượng: 16 phút 57 giây
Bài học tiếp
Bài 10: Biểu đồ
Thời lượng: 16 phút 23 giây