video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 10: Biểu đồ
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Làm quen với biểu đồ tranh
Làm quen với biểu đồ cột
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Làm quen với biểu đồ tranh  
Giúp học sinh 
- Bước đầu nhận biết về biểu đồ tranh
- Biết cách đọc và phân tích số liệu trên biểu đồ tranh

2. Làm quen với biểu đồ cột  
Giúp học sinh
- Bước đầu nhận biết về biểu đồ cột
- Biết cách đọc và phân tihcs số liệu trên biểu đồ cột

3. Bài tập vận dụng 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 9: Tìm số trung bình cộng
Thời lượng: 19 phút 13 giây
Bài học tiếp
Bài 11: Phép cộng
Thời lượng: 16 phút 50 giây