video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 4) Bài 11: Phép cộng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép cộng không nhớ
Phép cộng có nhớ
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Phép cộng không nhớ  
Thực hiện đặt tính và tính đối với phép cộng 
- Ta viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các hàng thẳng cột với nhau
- Thực hiện tính lần lượt từ phải sang trái bắt đầu từ hàng đơn vị

2. Phép cộng có nhớ  
Cách thực hiện tính ta làm tương tự như đối với phép cộng không nhớ, nhưng khi thực hiện phép cộng có nhớ các con cần nhớ để cộng thêm 1.

3. Bài tập vận dụng   
Bài tập vận dụng giúp các con thành thạo hơn trong việc vận dụng lí thuyết để làm bài tập có liên quan cho tốt.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 10: Biểu đồ
Thời lượng: 16 phút 23 giây
Bài học tiếp
Bài 12: Phép trừ
Thời lượng: 22 phút 53 giây