video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 10: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bảng đơn vị đo khối lượng
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bảng đơn vị đo khối lượng
a. Các đơn vị đo khối lượng từ bé đến lớn:
g, dag, hg, kg, yến, tạ, tấn
b. Hai đơn vị đo khối lượng liền nhau :
- Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé
- Đơn vị bé bằng   đơn vị lớn
 
Trước khi so sánh, hoặc thực hiện các phép tính với các số đo đại lượng ta phải đổi các số đo đại lượng về cùng 1 đơn vị đo.
 
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 9: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
Thời lượng: 21 phút 15 giây
Bài học tiếp
Bài 11: Đề-ca-mét-vuông và Héc-tô-mét-vuông.
Thời lượng: 12 phút 10 giây