video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 3: Phân số thập phân
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Khái niệm phân số thập phân
Cách chuyển đổi
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Khái niệm phân số thập phân
Phân số thập phân là các phân số có mẫu số là 10; 100; 1000; …
Chú ý: Có một số phân số có thể viết thành phân số thập phân
 
2. Cách chuyển đổi
- Chuyển một phân số thành phân số thập phân bằng cách tìm 1 số nhân với mẫu số để có 10; 100; 1000;… rồi nhân cả tử số và mẫu số với cùng 1 số đó để được phân số thập phân
- Khi chuyển một phân số thành phân số thập phân ta chỉ việc nhân (hoặc chia) cả tử số và mẫu số của phân số đó với cùng một số để có mẫu số là 10; 100; 1000; …
 
3. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 2: So sánh các phân số
Thời lượng: 25 phút 8 giây
Bài học tiếp