video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 33: Diện tích hình tròn
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Diện tích hình tròn
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Diện tích hình tròn
Muốn tích diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân bán kính rồi nhân với 3,14
S = r × r × 3,14
(S là diện tích hình tròn, r là bán kính hình tròn)
 
2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 34: Luyện tập về tính diện tích
Thời lượng: 17 phút 14 giây