video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 32: Hình tròn. Đường tròn - Chu vi hình tròn
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Hình tròn. Đường tròn
Chu vi hình tròn
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Hình tròn. Đường tròn
- Tất cả các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau.
- Trong một hình tròn đường kính dài gấp 2 lần bán kính
 
2. Chu vi hình tròn
Độ dài của một đường tròn là chu vi của hình tròn đó.
C = d x 3,14
C = r x 2 x 3,14
 
3. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 31: Hình thang - Diện tích hình thang
Thời lượng: 9 phút 0 giây
Bài học tiếp
Bài 33: Diện tích hình tròn
Thời lượng: 8 phút 54 giây