video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 35: Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Hình hộp chữ nhật
Hình lập phương
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Hình hộp chữ nhật
Hình hộp chữ nhật gồm:
- 6 mặt, 8 đỉnh,12 cạnh
- Hai mặt không có cạnh chung gọi là 2 mặt đối diện (hai mặt đáy)
- các mặt còn lại gọi là các mặt bên

2. Hình lập phương
Hình lập phương gồm: 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh

3. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 34: Luyện tập về tính diện tích
Thời lượng: 17 phút 14 giây