video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 36: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Diện tích xung quanh
Diện tích toàn phần
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Diện tích xung quanh 
Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng 1 đơn vị đo)
S(xung quanh) = a x a x 4

2. Diện tích toàn phần 
Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy
S(toàn phần) = a x a x 6

3. Bài tập vận dụng 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước