video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 37: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Diện tích xung quanh. Diện tích toàn phần
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Diện tích xung quanh. 
 Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4
S(xung quanh) = (a + b) x 2 x c
 
 Diện tích toàn phần
 Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6
S(toàn phần) = S(xung quanh) + S(đáy) x 2

2. Bài tập vận dụng 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận