video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 42: Cộng số đo thời gian
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Cộng số đo thời gian
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Cộng số đo thời gian 
- Biết cách cộng số đo thời gian (cách đặt tính và tính)
- Biết cách đổi số giờ, số phút (số giây), số tháng khi những đon vị đó lớn hơn 24 giờ, 60 phút (60 giây) và 12 tháng.

2. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 41: Bảng đơn vị đo thời gian
Thời lượng: 14 phút 2 giây
Bài học tiếp
Bài 43: Trừ số đo thời gian
Thời lượng: 12 phút 25 giây