video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 41: Bảng đơn vị đo thời gian
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bảng đơn vị đo thời gian
Đổi đơn vị đo thời gian
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1.Bảng đơn vị đo thời gian 
Thế kỉ, năm, tháng, tuần, ngày, giờ, phút, giây

2. Đổi đơn vị đo thời gian
- Đổi từ đơn vị lớn xuống đơn vị bé thực hiện phép nhân
- Đổi từ đơn vị bé lên đơn vị lớn thực hiện phép chia
 
3. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 40: Thể tích của hình lập phương.
Thời lượng: 8 phút 17 giây
Bài học tiếp
Bài 42: Cộng số đo thời gian
Thời lượng: 14 phút 59 giây