video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 40: Thể tích của hình lập phương.
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Thể tích hình lập phương
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Thể tích hình lập phương
Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân cạnh rồi nhân với cạnh
v = a x a x a

2. Bài tập vận dụng 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 39: Thể tích hình hộp chữ nhật.
Thời lượng: 12 phút 30 giây
Bài học tiếp
Bài 41: Bảng đơn vị đo thời gian
Thời lượng: 14 phút 2 giây