video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6 sách cũ) Bài 15: Ước chung và bội chung
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Ước chung
Bội chung
Chú ý
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Ước chung và bội chung
 
1. Ước chung
- Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.

2. Bội chung
- Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.

3. Chú ý
- Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 19: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Thời lượng: 13 phút 35 giây
Bài học tiếp