video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 18: Làm quen với số nguyên âm. Tập hợp các số nguyên
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Trục số
Số nguyên
số đối
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Làm quen với số nguyên âm. Tập hợp các số nguyên
1. Trục số
- Giáo viên giới thiệu về trục số, và biết cách xác định điểm gốc, chiều dương và chiều âm trên trục số

2. Số nguyên
- Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương
- Các số -1; -2; -3; … Là các số nguyên âm
- Tập hợp: { …; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …} gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên
- Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là: Z

3. Số đối
- Trên trục số các điểm 1 và -1; 2 và -2; 3 và -3, … Cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0. Ta nói các điểm 1 và -1, 2 và -2, 3 và -3, … Là các số đối nhau.
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 17: Bội chung nhỏ nhất
Thời lượng: 13 phút 41 giây
Bài học tiếp
Bài 4: Tia
Thời lượng: 9 phút 59 giây