video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 4: Tia
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tia. Hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1.Tia
-Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O (còn được gọi là một nửa đường thẳng gốc O).


2.Hai tia đối nhau
-Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.
-Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.


3.Hai tia trùng nhau
-Lấy điểm B khác A thuộc tia Ax. Tia Ax còn có tên gọi là tia AB. Tia Ax và tia AB là hai tia trùng nhau
-Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt.

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 19: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Thời lượng: 13 phút 35 giây
Bài học tiếp