video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 19: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
So sánh hai số nguyên
Giá trị tuyệt đối của một số nguyên
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

1. So sánh hai số nguyên
- Khi biểu diễn trên trục số nằm ngang, điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.
- Số nguyên b gọi là số liền sau của số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b (lớn hơn a và nhỏ hơn b). Khi đó, ta cũng nói a là số liền trước của b. Chẳng hạn -5 là số liền trước của -4.

2. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên
- Khoảng cách từ điểm a đên sdidemer 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 4: Tia
Thời lượng: 9 phút 59 giây