video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6 - Sách kết nối tri thức) Bài 40: Biểu đồ cột
Tóm tắt bài học
1. Vẽ biểu đồ cột
BƯỚC 1: Vẽ trục ngang biểu diễn các đối tượng. 
                 Vẽ trục đứng biểu diễn số liệu.
BƯỚC 2: Với đối tượng, ta vẽ một hình chữ nhật có chiều cao bằng với số liệu ứng với đối tượng.
BƯỚC 3: Đặt tên cho biểu đồ; Ghi chú và tô màu cho các cột (nếu cần) để hoàn thiện biểu đồ.
 
2. Phân tích số liệu với biểu đồ cột:
3. Luyện tập
 
4. Vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh
Thời lượng: 20 phút 6 giây