video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6 - Sách kết nối tri thức) Bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh
Tóm tắt bài học
1. Bảng thống kê
+ Bảng thống kê gồm các hàng và các cột. Thể hiện danh sách các đối tượng thống kê cùng với các dữ liệu của đối tượng đó.
 
2. Biểu đồ tranh
Trong biểu đồ tranh, một biểu tượng (hoặc hình ảnh) có thể thay thế cho một số lượng xác định các đối tượng
Cách đọc dữ liệu từ biểu đồ tranh:
+ Xác định mỗi biểu tượng thay thế cho bao nhiêu đối tượng.
+ Lấy số biểu tượng nhân với số lượng đối tượng được thay thế để tính số liệu.
Cách vẽ biểu đồ tranh:
-  Chọn biểu tượng và số lượng các đối tượng có thay thế bằng một biểu tượng.
-  Vẽ biểu đồ tranh, thường gồm hai cột:
   Cột 1:  Danh sách phân loại đối tượng.
   Cột 2:  Vẽ các biểu tượng thay thế đủ số lượng đối tượng.
 
3. Luyện tập
4. Vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 38: Dữ liệu và thu thập dữ liệu
Thời lượng: 13 phút 10 giây
Bài học tiếp
Bài 40: Biểu đồ cột
Thời lượng: 20 phút 17 giây