video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6 - Sách kết nối tri thức) Bài 38: Dữ liệu và thu thập dữ liệu
Tóm tắt bài học
1. Dữ liệu thống kê
+  Các thông tin thu thập được như nhiệt độ thấp nhất, nhiệt độ cao nhất, lượng mưa,… gọi là dữ liệu
+  Có 2 loại dữ liệu: Dữ liệu số và Dữ liệu không là số
2. Thu thập dữ liệu thống kê:
Các cách thu thập dữ liệu:
-  Quan sát;
-  Làm thí nghiệm;
-  Làm phiếu câu hỏi;
-  Thu thập thông tin từ nguồn sách, báo, trang web, ...
 
3. Luyện tập:
 
 4. Vận dụng:
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 37: Số đo góc
Thời lượng: 15 phút 14 giây
Bài học tiếp
Bài 39: Bảng thống kê và biểu đồ tranh
Thời lượng: 20 phút 6 giây