video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 37: Số đo góc
Tóm tắt bài học
1. Đo góc:
-  Mỗi góc có một số đo. Số đo của góc bẹt là 180 độ
-  Số đo của một góc không vượt quá 180 độ.
 
2. Các góc đặc biệt:
+  Góc có số đo bằng 90 độ là góc vuông.
+  Góc nhỏ hơn góc vuông là góc nhọn.
+  Góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt là góc tù.
 
3. Luyện tập
-  Tìm các góc nhọn, góc bẹt, góc tù
-  So sánh các góc trong một tam giác
 
4. Vận dụng:
+ Quan sát mặt đồng hồ kim và cho biết góc tạo bởi kim giờ và kim phút trong các thời điểm sau là góc gì?
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 36: Góc
Thời lượng: 14 phút 21 giây
Bài học tiếp
Bài 38: Dữ liệu và thu thập dữ liệu
Thời lượng: 13 phút 10 giây