video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 36: Góc
Tóm tắt bài học
1. Góc:
Góc là hình gồm hai tia chung gốc.
Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc.
Hai tia là hai cạnh của góc.
<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title> o x y
2. Điểm trong của góc:
- Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.
- Góc không bẹt có hai cạnh là hai tia không đối nhau.
 
- Cho góc xOy khác góc bẹt.
B là một điểm trong của góc xOy
Hai điểm A và C không phải là điểm trong của góc xOy.

<!-- Created with Method Draw - http://github.com/duopixel/Method-Draw/ --> <title></title> <title></title> o x y c A B
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 35: Trung điểm của đoạn thẳng
Thời lượng: 15 phút 21 giây
Bài học tiếp
Bài 37: Số đo góc
Thời lượng: 15 phút 14 giây