video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 18: Bất phương trình một ẩn. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Bất phương trình một ẩn
Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Bất phương trình một ẩn
\(2x+5>0\)\(x^2-6x+1 ≤5\) ⟹ Bất phương trình với ẩn là \(x\).
Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của bất phương trình đó.
2. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
Bất phương trình dạng ax +  b < 0 (hoặc ax + b >0, ax + b ≤0, ax+b ≥0) trong đó a và b là hai số đã cho, a ≠0,  được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
Hai quy tắc biến đổi bất phương trình:
Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta phải đổi dấu hạng tử đó.
Quy tắc nhân với một số: Khi nhân hai vế của bất phương trình với cùng một số khác 0, ta phải: 
+ Giữ nguyên chiều bất phương trình nếu số đó dương;
+ Đổi chiều bất phương trình nếu số đó âm.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 8: Hình vuông
Thời lượng: 20 phút 5 giây