video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 8) Bài 8: Hình vuông
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Định nghĩa
Tính chất
Dấu hiệu nhận biết
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Định nghĩa
Hình vuông là tứ giác có bốn góc vuông và có bốn cạnh bằng
nhau.
Suy ra:
- Hình vuông là hình chữ nhật có bốn cạnh bằng nhau.
- Hình vuông là hình thoi có bốn góc vuông.
- Hình vuông vừa là hình chữ nhật vừa là hình thoi.
2. Tính chất
Hình vuông có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.
3. Dấu hiệu nhận biết
a) Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
b) Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình
vuông.
c) Hình chữ nhật có một đường chéo là đường phân giác một góc
là hình vuông.
d) Hình thoi có một góc vuông là hình vuông.
e) Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là hình
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 9: Đa giác Diện tích hình chữ nhật
Thời lượng: 14 phút 57 giây