Quyền lợi thành viên thường & thành viên Vip
Thành viên thường
Thành viên VIP
Học và làm bài tập 3 - 5 bài miễn phí (chọn sẵn) Tất cả (không giới hạn)
Xem đáp án, lời giải chi tiết
Làm bài kiểm tra Tất cả (không giới hạn)
Toán vui mỗi ngày
Toán vui mỗi tuần
Thi đấu kiến thức Không giới hạn
Hỏi đáp nhanh
Danh sách bạn bè Tối đa 50 bạn Tối đa 200 bạn
Xem bài giảng video
(Sắp ra mắt)
Xem toàn bộ, không giới hạn
Phí thành viên
Free 200.000 đ/năm
ĐĂNG KÝ VIP
Thành viên VIP sẽ được hưởng tất cả các quyền lợi VIP trong vòng 1 năm (365 ngày).
(học được tất cả các lớp, tất cả các môn có trên website)
Chi tiết câu hỏi
Tìm kiếm
phuc29122008
Gửi lúc: 19:17 05-11-2018

Tính bằng cách thuận tiện nhất:
9,83:1,25:8+10,23:40:0,25
 
 
 
 
 
ai trả lời sớm vote cho

Toán lớp 5


14 Trả lời
Theo dõi câu hỏi này
Chia sẻ facebook
Trả lời câu hỏi này
= 9,83 : ( 1.25.8 ) + 10 , 23 : ( 40 . 0.25 )
= 9 , 83 : 10 + 10,23 : 10
= ( 9,83 + 10,23 ) : 10
= 20,06 : 10
= 200,6
 

Báo cáo sai phạm
phuc29122008 đã chọn câu trả lời này
= 9,83 : ( 1.25.8 ) + 10 , 23 : ( 40 . 0.25 )
= 9 , 83 : 10 + 10,23 : 10
= ( 9,83 + 10,23 ) : 10
= 20,06 : 10
= 200,6

Báo cáo sai phạm
y:2,6=0,13(du 0,012) 
=> y = 0,13 x 2,6 + 0,012 = 0,35
                   
  20,06:y=5,81(du 0,0155)
=> y  = ( 20,06 - 0,0155 ) : 5,81=3,45

Báo cáo sai phạm
Tổng của hai số bằng 5,79.Tìm hai số đó,biết rằng 9 lần số thứ nhất cộng 5 lần số thứ hai được 33,87
 Bài giải :
 Gọi 2 số cần tìm là a và b
Theo bài ta có : 
a + b = 5,79
9a + 5b = 33,87 =>  5a + 5b + 4a = 33,78
=> 5 ( a + b ) + 4a = 33,78
=> 5 . 5,79 + 4a = 33,87
=>  4a = 4,92
=> a = 1,23
=> b = 5,79 - 1,23 = 4,56
Vậy 2 số cần tìm là : 1,23 và 4,56

Báo cáo sai phạm

và hai phép tính này nữa mình chưa học mà cô đã cho làm rồi:

y:2,6=0,13(du 0,012)                               20,06:y=5,81(du 0,0155}


Báo cáo sai phạm

xin lỗi đã làm phiền bạn

nhưng bạn giải nốt cho mình bài này đi xin bạn đấy bài này khó lắm

Tổng của hai số bằng 5,79.Tìm hai số đó,biết rằng 9 lần số thứ nhất cộng 5 lần số thứ hai được 33,87


Báo cáo sai phạm

0,7:x=0,75-0,5:x

=> 0,7 : x + 0,5 : x = 0,75

=> ( 0,7 + 0,5 ) : x = 0,75

=> 1,2 : x   = 0,75

=> x = 1,6


Báo cáo sai phạm

bn giải giúp mình luôn bài này nhé:

0,7:x=0,75-0,5:x


Báo cáo sai phạm

bn giải chi tiết được ko


Báo cáo sai phạm
Xem thêm 11 câu trả lời khác
Xem câu hỏi của:
Lọc câu hỏi
Bảng xếp hạng tuần
Điểm TT tuần
24
Điểm TT tuần
17
Điểm TT tuần
6
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
2
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Điểm TT tuần
1
Xem bảng xếp hạng
Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log
Log Ln Lim
Phép toán
+ - ÷ × =
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: