video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức) Bài 4: So sánh số
Tóm tắt bài học
- Nhận biết dấu >, dấu < , dấu =
- Biết sử dụng dấu >, dấu < , dấu = khi so sánh hai số
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau
Thời lượng: 4 phút 31 giây
Bài học tiếp
Bài 5: Mấy và mấy
Thời lượng: 8 phút 41 giây