video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 5: Mấy và mấy
Tóm tắt bài học
- Biết thế nào là tách số.
- Biết thế nào là gộp số.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 4: So sánh số
Thời lượng: 9 phút 50 giây
Bài học tiếp
Bài 6: Luyện tập chung các số từ 0 đến 10
Thời lượng: 10 phút 36 giây