video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức) Bài 43: Luyện tập chung về phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi 100 (phần 2)
Tóm tắt bài học
Luyện tập chung về phép tính cộng, phép tính trừ trong phạm vi 100 (phần 2)
- Đặt tính và thực hiện được phép tính cộng trừ không nhớ số có hai chữ số.
- Tính nhẩm được các phép cộng, phép trừ không nhớ số có hai chữ số.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận