video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1) Bài 44: Xem giờ và đọc được giờ đúng trên đồng hồ
Tóm tắt bài học
- Đặc điểm của chiếc đồng hồ.
- Biết xem giờ đúng và đọc được giờ đúng trên đồng hồ.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học tiếp
Bài 45: Các ngày trong tuần
Thời lượng: 5 phút 35 giây