video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 1 - Sách Kết nối tri thức) Bài 45: Các ngày trong tuần
Tóm tắt bài học
- Nhận biết được các ngày trong một tuần lễ. Biết 1 tuần lễ có 7 ngày.
- Bước đầu làm quen và hiểu các khái niệm “hôm qua”, hôm nay, ngày mai.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 46: Thực hành cách xem giờ
Thời lượng: 8 phút 27 giây