video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 11) Bài 19: Ôn tập chương 4: Giới hạn
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Ôn tập kiến thức
Ôn luyện dạng bài tập trắc nghiệm
Tóm tắt bài học
Ôn tập chương 4: Giới hạn  
1. Giới hạn của dãy số
2. Giới hạn của hàm số
3. Hàm số liên tục
4. Các dạng bài tập trắc nghiệm
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 18: Hàm số liên tục
Thời lượng: 13 phút 55 giây
Bài học tiếp
Bài 1: Phép biến hình
Thời lượng: 7 phút 18 giây