video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 5) Bài 7: Ôn tập về giải toán
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Tỉ số
Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Tóm tắt bài học
1. Tỉ số
Biết cách lập tỉ số
 
2. Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
Các bước giải bài toán dạng tổng-tỉ
Bước 1: Vẽ sơ đồ
Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau
Bước 3: Tìm giá trị một phần
(lấy tổng ban đầu chia tổng số phần bằng nhau)
Bước 4: Tìm hai số theo yêu cầu của bài
Bước 5: Kết luận (Hay đáp số)
 
3. Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó
Các bước giải bài toán dạng hiệu-tỉ
Bước 1: Vẽ sơ đồ
Bước 2: Tìm hiệu số phần bằng nhau
Bước 3: Tìm giá trị một phần
(lấy hiệu ban đầu chia hiệu số phần bằng nhau)
Bước 4: Tìm hai số theo yêu cầu của bài
Bước 5: Kết luận (Hay đáp số)
 
4. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 6: Hỗn số
Thời lượng: 26 phút 5 giây
Bài học tiếp
Bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán
Thời lượng: 15 phút 26 giây