video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Nhắc lại về biểu thức
Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Nhắc lại về biểu thức
- Mỗi số cũng được coi là một biểu thức
- Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính
2. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức
- Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc:
Lũy thừa       \(\rightarrow\)         Nhân và chia        \(\rightarrow\)       Cộng và trừ
- Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc:
( )     \(\rightarrow\)        [ ]         \(\rightarrow\)         { }
3. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Thời lượng: 17 phút 39 giây
Bài học tiếp
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Thời lượng: 15 phút 21 giây