video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Ví dụ
Tổng quát
Chú ý
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học

1. Ví dụ

2. Tổng quát

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ.

3. Chú ý

Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các lũy thừa của 10

4. Bài tập vận dụng

Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Thời lượng: 15 phút 21 giây