video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cũng cơ số
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Lũy thừa với số mũ tự nhiên
Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Lũy thừa với số mũ tự nhiên
- Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a
2. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
- Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ.
3. Bài tập vận dụng
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 6: Phép trừ và phép chia
Thời lượng: 18 phút 34 giây
Bài học tiếp
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Thời lượng: 15 phút 21 giây