video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 6: Phép trừ và phép chia
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Phép trừ hai số tự nhiên
Phép chia hết và phép chia có dư
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Phép trừ hai số tự nhiên
Cho hai số tự nhiên a và b, nếu có số tự nhiên x sao cho b + x = a thì ta có phép trừ a - b = x
2. Phép chia hết và phép chia có dư
Cho hai số tự nhiên a và b, b khác 0, nếu có số tự nhiên x sao cho b.x = a thì ta nói a chia hết cho b và ta có phép chia hết a : b = x
Cho hai số tự nhiên a và b trong đó b khác 0, ta luôn tìm được số tự nhiên q và r duy nhất sao cho:  a = b.q + r  ttrong đó ( 0 \(\le\)  r
3. Bài tập vận dụng
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 5: Phép cộng và phép nhân
Thời lượng: 19 phút 48 giây
Bài học tiếp
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Thời lượng: 15 phút 21 giây