video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 14: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Số nguyên tố. Hợp số
Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
 
1. Số nguyên tố. Hợp số
- Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
 
2. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố là gì?
- Phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 ra thừa số nguyên tố là viết số đó dưới dạng một tích các thừa số nguyên tố.
- Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của mỗi số nguyên tố là chính số đó.
- Mọi hợp số đều phân tích được ra thừa số nguyên tố.
 
3. Cách phân tích một số ra thừa số nguyên tố
- Dù phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng cách nào thì cuối cùng cũng được cùng một kết quả.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 13: Ước và bội
Thời lượng: 19 phút 42 giây
Bài học tiếp
Bài 4: Tia
Thời lượng: 9 phút 59 giây