video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 13: Ước và bội
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Ước và bội
Cách tìm ước và bội
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
1. Ước và bội 
Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b và b là ước của a.
Tập hợp các ước của a được kí hiệu bởi Ư(a).
Tập hợp các bội của a được kí hiệu bởi B(a).
2. Cách tìm ước và bội
+ Muốn tìm bội của một số tự nhiên khác 0, ta nhân số đó với các số tự nhiên lần lượt 0, 1, 2, 3,..
+ Muốn tìm ước của một số tự nhiên a (a > 1), ta chia số a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a có thể chia hết cho số nào; khi đó các số ấy là ước của a.
3. Bài tập vận dụng 
 Vận dụng kiến thức đã học ở các phần trên để làm bài tập. 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Thời lượng: 29 phút 29 giây
Bài học tiếp
Bài 4: Tia
Thời lượng: 9 phút 59 giây