video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 16: Ước chung lớn nhất
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Ước chung lớn nhất
Tìm ƯCLN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
Cách tìm ước chung thông qua tìm ƯCLN
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Ước chung lớn nhất

1. Ước chung lớn nhất
- Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó.
 
2. Tìm ƯCLN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố
- Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung.
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.
 
3. Cách tìm ước chung thông qua tìm ƯCLN
- Để tìm ước chung của các số đã cho, ta có thể tìm các ước của ƯCLN của các số đó.
 
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài học tiếp
Bài 4: Tia
Thời lượng: 9 phút 59 giây