video bài giảng icon play video
Đăng ký mua thẻ VIP
(Toán lớp 6) Bài 21: Cộng hai số nguyên khác dấu
Các nội dung chính trong bài học này (Bấm để nhảy đến nội dung cần xem)
Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu
Bài tập vận dụng
Tóm tắt bài học
Cộng hai số nguyên khác dấu
 
1. Quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu
• Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.
• Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.
 
2. Bài tập vận dụng
Vận dụng quy tắc để làm một số bài tập.
Bài luyện tập chuyên sâu (Luyện tập với các cấp độ từ dễ đến khó của dạng bài này)
Đang tải bình luận
Xem bình luận
Bài học trước
Bài 19: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
Thời lượng: 13 phút 35 giây
Bài học tiếp